Från tidning till medieföretag

En studie av Norrköpings Tidningars flerkanalspublicering

thumbnail of 681-1

Titel Från tidning till medieföretag – en studie av Norrköpings Tidningars flerkanalspublicering. Författare Anders Petersson och Sara Willermark Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2009 Syfte Att studera Norrköpings Tidningars flerkanalspublicering Metod Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Material Tidning, webb och tv. Huvudresultat Vårt resultat visar att de flesta nyheter som sänds via tv-kanalen 24NT även går vidare till tidningen och webben. Det är endast cirka 10 % som resulterar i enbart tv-nyheter. Generellt är nyhetsinnehållet mycket likt genom tv, tidning och webb, men med vissa undantag.

Anders Peterson Sara Willermark
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.