GRATISTIDNINGAR, ETT LJUS I MEDIESKUGGAN?

En studie kring gratistidningarnas innehåll

thumbnail of 951-1

Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsprogrammet, Göteborgs universitet Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht 2015 Handledare: Britt Börjesson Examinator: Nicklas Håkansson Antal ord: 14 482 Nyckelord: Gratistidningar, lokal journalistik, lokala medier, nyheter, medierna i samhället, medieskugga. Syfte: Att undersöka hur gratistidningarna kan ses som ett hållbart alternativ för nyhetskonsumtion på orter som saknar redaktion från traditionell dagspress Teori: Medierna i samhället, Local media performance. Nyhetsvärdering Metod: Kvalitativ innehållsanalys på 28 utgåvor från 7 tidningar. Resultat: Gratistidningarnas innehåll består till stor del av ytliga informativa artiklar. De saknade till hög grad undersökande journalistik. Eftersom de verkar på orter utan andra lokala mediealternativ kan de dock fylla en informationsbärande roll.

Magnus Edgren och Mattias Rydström
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.