IT och Media? Redskap för lärande?

en kvalitativ studie om hur lärare på grundskolans senare del förhåller sig till datorbaserad teknologi i undervisningen

thumbnail of 698-1

Abstract Titel: IT och media – redskap för lärande? Författare: Matilda Gustavsson, Maria Kanon och Isak Mathiasson Handledare: Karin Fogelberg Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete HT – 07 Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur lärare använder sig av datorbaserad teknik i grundskolans senare del beroende på om de gått ITiS eller inte. Metod: Kvalitativ undersökning Material: Åtta lärare på olika skolor i Göteborg Huvudresultat: Våra resultat antyder om att ITiS-utbildningen inte gett de resultat som man kunnat förvänta sig. Lärare i denna undersökning använder sig av den teknik de känner sig säkra på.

Matilda GustavssonMaria KanonIsak Mathiasson
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.