Jag pratar inte med folk jag inte känner

En studie av kommunikationen mellan TV4:s lokala nyhetsredaktioner

thumbnail of 718-1

Titel: Jag pratar inte med folk jag inte känner Författare: Linnea Erwander och Sissel Hedqvist Handledare: Monica Löfgren Nilsson Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2010 Sidantal: 52 Uppdragsgivare: TV4 Distrikt Väst Syfte: Syftet är att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan lokala redaktioner som producerar nyheter tillsammans i en centraliserad organisation. Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med deltagande observationer. Material: Intervjuer med 14 medarbetare från TV4:s lokalredaktioner i Västra Götaland. Observationer på sändningsorten Göteborg och editionsorterna Skövde och Trollhättan. Huvudresultat: Undersökningen visar att många journalister upplever att kommunikationen fungerar bäst mellan de redaktionsmedlemmar som känner varandra sedan tidigare eller som åtminstone har träffats någon gång. I undersökningen har vi kommit fram till att det finns många olika faktorer som påverkar kommunikationen. Ett flertal av de intervjuade känner en större stress efter den omorganisation TV4 gått igenom. Tekniska problem är en av orsakerna till detta. Ökade krav på multikompetens är en trend som kan ses som ett resultat av digitaliseringens påverkan på medievärlden och TV4. Många menar att ledningen har tagit för lätt på kraven om teknisk kunskap som ställs i den nya organisationen. En majoritet av de som har intervjuats ser det nya produktionssystemet som en försämring då de upplever att redaktionerna i allt större utsträckningar börjar likna fabriker som producerar nyheter på löpande band.

Linnea Erwander Sissel Hedqvist
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.