Kyrkkaffe, fruktvin & dansband

En granskning av västsvenska riksdagsledamöters motioner

thumbnail of v10-5-4

Riksdagsledamöterna lämnar årligen in tusentals motioner, nu för tiden är det bara ett par promille av dem som bifalls. Samtidigt dränks en del utskott i det extra arbete som motionerna medför. Vi har granskat okynnesmotionerandet och gått till botten med varför det ser ut på detta vis.

Anna Gregerstam Nilsson,Lova Jansson
Journalist, Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.