Let the music be your master

hur människor använder och lyssnar på musik

thumbnail of 755-1

Titel: Let the music be your master hur människor använder och lyssnar på musik Författare: Linnéa Arlid Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jenny Wiik Sidantal: 60 sidor Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka musikanvändning hos Spotifyanvändare utifrån teorier om medieanvändning för att sedan kunna få en djupare förståelse för hur Universal Musics musiktjänst Digster används. Metod: Kvantitativ webbsurvey Material: Enkäten skickades ut till samtiga Digsteranvändare och ett stort antal Spotifyanvändare, sammanlagt 3718 stycken personer. Huvudresultat: Undersökningen visar att musikanvändningen följde principerna för medieanvändning genom att centrala begrepp som när, var, vaför, hur och till vad var avgörande för hur människo lyssnar på musik. Situationen har stor betydelse då många av respondenterna gjorde andra saker samtidigt som de lyssnarpå musik och även svarade att deras humör styr vad de lyssnar på. Undersöknigen ämnade även att ta reda på hur musikanvändningen evetuellt skildje sig mellan användare av spellistetjänsten Digster.se och icke användare. Universal Music gör stora satsningar på denna tjänst och behöver få en bättre överblick över sin målgrupp för att kunna bibehålla och förnya kunder. Analysen visade att det finns mycket små skillnader, de använder musik på nästan samma sätt. Jag har fördjupat min analys genom att jämföra musiksmak i de olika grupperna och funnit att några musikgenrer har ett samband med användning av musiktjänsten att göra, medan andra inte har det. Analysen har skapat en tydlig bild av målgruppen och deras medieanvändning vad gäller musik.

Linnéa Arlid
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.