Ark h15

”Människor är djur” sa läraren Lennart under en av alltför många biologilektioner. Inte världens mest kontroversiella uttalande direkt.

Plötsligt slår en av mina klasskamrater handen hårt i bänken och utbrister att människor minsann inte är djur. ”Människor är människor!”. Hur är egentligen vår relation till andra djur? En sommar blev vår katt Gustaf påkörd. Utan försäkring kostade operationen över tjugo tusen för att han kanske skulle överleva. När jag berättar för min kollega på jobbet att jag har för avsikt att betala, skrattar hon åt mig. Helt oförstående.

Vad är det som får människor att se djur som något annat än individer, likt oss? Makten att äga djur?

Det är nämligen så att djur enligt lag, ses som just egendom. Lös egendom om vi ska vara petnoga. ”Saker”. Om någon skadar en katt kan personen bli dömd för skadegörelse. Och ett upphittat djur räknas som hittegods.

Visst, djur har rättigheter, sedan april förra året är det till exempel återigen olagligt att ha sex med djur. Innan 1944 fanns det nämligen ett liknande förbud, men det togs bort i samband med att djurskyddslagen togs i kraft samma år. Man tänkte sig att den nya lagen skulle täcka in förbud mot tidelag också, men efter att djurskyddsmyndigheten haft svårt att fälla för brottet valde man alltså att återigen göra tidelag förbjudet. Nu kan man alltså efter 70 år inte längre ha sex med sin egen eller andras egendom.

Vi behöver ändra vårt synsätt på andra djur.

Ingen ska behöva bli ifrågasatt för att vilja betala en operation för tjugo tusen för att rädda en vän och familjemedlem. Det här magasinet handlar om att behandla djur som något annat än egendom – som individer.

Som en del av vårt samhälle, inte av oss.

Oskar Petré

Läs pappersversionen av magasinet här nedan:
(Lägg märke till möjligheten att söka i fritext med hjälp av förstoringsglaset i nederkanten!)