Vidd v11

Välkommen

Gensvaret på de två första numren av Vidd har varit väldigt positivt. Den svenska naturen engagerar fortfarande. Fortsätt också att skicka in era synpunkter på magasinet, vi är ännu i vår linda.

Det finns något i begreppet natur som ibland förvirrar. Naturen, det som är naturligt, det som är på förhand givet. Det finns en falsk trygghet i de orden som inbjuder till att tro att det är något som alltid kommer finnas där, oavsett oss. Men frågan är om det snart inte är tvärtom; naturen finns trots oss. För även om vi lever i en tid där miljömedvetenheten är stor så avverkas det än idag i viktiga nyckelbiotopsområden.

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt har Sverige snart ingen gammal skog kvar. FN har utsett 2011 till skogens år för att uppmärksamma skogens betydelse men också för att öka kunskapen om hållbart skogsbruk. Sedan FN-mötet i Nagoya 2010 har också Sverige förbundit sig att skydda 17 procent av land- och vattenområden och tio procent av kust- och havsområden ändå är det bara fyra procent av den svenska skogen som är skyddad i reservat eller nationalparker. Det verkar som att vi i vår miljömedvetenhet glömmer bort det som finns precis framför våra ögon. Kanske har vi blivit för bekväma i myten om Sverige som ett naturland, där skog och hav är ohotat och något som alltid kommer att finnas där för oss när vi behöver komma bort från städerna.

Just därför vill vi i detta nummer uppmärksamma människorna som lever och arbetar tätt inpå skogen, havet och djuren. Som i Härjedalen där ett par eldsjälar kämpar för att rädda myskoxarna. Eller som på Emskär i Ålands skärgård där två bröder lever ensamma längst ute i havsbandet.

Mycket nöje!

Kajsa Lind & Björn Wendelborn Barr

Läs pappersversionen av magasinet här nedan:
(Lägg märke till möjligheten att söka i fritext med hjälp av förstoringsglaset i nederkanten!)