Man cyklar inte i Göteborg

En studie om studenters attityder till att cykla i Göteborg

thumbnail of 779-1

Titel: “Man cyklar inte i Göteborg” En studie om studenters attityder till att cykla i Göteborg Författare: Evelina Höckert Nordqvist, Johan Dahlsner och Sanna Åbom Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Marie Grusell Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Problem: Trafikkontoret vill öka cyklandet i Göteborgs innerstad. Trots stora ekonomiska och infrastrukturella satsningar ökar inte cyklandet. Syfte: Syftet är att undersöka och kartlägga studenters attityder för att ta reda på vad som ligger bakom valet av transportmedel. Metod: Kvalitativ metod. Personliga respondentintervjuer och fokusgruppsintervju. Material: Sex intervjuer samt en fokusgruppsintervju med studenter mellan 20-25 år vid Göteborg Universitet Huvudresultat: Vi har funnit studenterna villiga att börja cykla mer. De anser dock att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklandet i Göteborg. Cyklisten känner sig undanträngd utav andra transportmedel. Bekvämlighet är väsentligt i valet av transportmedel och prioriteras enligt dem själva högre än att spara pengar, främja miljön och vardagsmotion. För studenterna är därför cyklandet säsongsberoende och är inte lämpligt under vinterhalvåret. De skulle kunna tänka sig att cykla mer om motstånden reducerades. Studenterna cyklar i dagsläget inte på grund av dåligt väder samt att normerna styr rutinen – att Göteborg inte är en cykelstad. Än.

Evelina Höckert Nordqvist, Johan Dahlsner och Sanna Åbom
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.