Mediebilden avLänsstyrelsen i VästraGötalands län

Ett offentligt varumärke i offentligheten

thumbnail of 780-1

Titel: Mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Ett offentligt varumärke i offentligheten Författare: Isabell Janzon, Carolina Josefsson och Maria Steen Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 46 sidor exklusive bilagor Antal ord: 18 188 ord Syfte: Att undersöka hur mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sett ut mellan mars och oktober 2011 i tryckt press i de dominerande tidningarna i länet. Ett delsyfte har också varit att undersöka i vilken utsträckning som de verksamhetsområden organisationen skrivit om i sina pressmeddelanden stämmer överens med hur stort utrymme olika verksamhetsområden har getts i de tidningar som undersöks. Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av 848 artiklar i tidningarna Bohusläningen, Skaraborgs Allehanda, Göteborgs-Posten, Mariestads-Tidningen, TTELA, Alingsås Tidning, Borås Tidning, Strömstads Tidning, GT och Hallands Nyheter Huvudresultat: Huvudresultatet visar att det i liten utsträckning skrivs om Länsstyrelsen som organisation, utan att det främst är Länsstyrelsens verksamhetsområden det skrivs om, att publiciteten oftast är neutral och att det främst är de sakkunniga inom verksamhetsområdena som citeras i artiklarna. Resultatet visar också att de vanligaste storlekarna på artiklarna Länsstyrelsen förekommer i är notiser, små artiklar och mellanartiklar, samt att Länsstyrelsen oftast nämns endast i inlaga. Det mest omskrivna verksamhetsområdet både i tidningarna och i pressmeddelandena är djur och natur.

Isabell Janzon, Carolina Josefsson och Maria Steen
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.