Medlarna öga mot öga med SVT?

En kvalitativ studie av Medlarnas och SVT-teamets attityder och uppfattningar om tv-serien Öga mot öga.

thumbnail of 685-1
Martin Fransson Björn Nilsson Sophia Spetz
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.