Morgondagens morgontidningar

en studie om att nå den yngre publiken

thumbnail of 762-1

Titel: Morgondagens morgontidningar – en studie om att nå den yngre publiken Författare: Klara Andersson och Johan Dahlquist Uppdragsgivare: Göteborgs-Posten Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (jmg), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 20112011 2011 Handledare: Jenny Wiik Antal ord: 19693 Syfte: Att undersöka hur morgontidningar ska nå den yngre publiken Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer Material: Analys av djupintervjuer med tolv ungdomar från olika gymnasieskolor runt om i Göteborg. Vi valde fem skolor med olika typer av inriktningar och program för att få demografisk spridning hos respondenterna. Huvudresultat: Våra tre huvudresultat är att morgontidningarna har ett starkt symboliskt värde hos ungdomar, att tillgången till Internet i mobiltelefonen har möjliggjort för morgontidningar att konkurrera med gratistidningar om den nisch som tidigare varit unik för dem samt att de skillnader som finns i ungdomars sociala bakgrunder också kommer till uttryck i vilket innehåll som de är intresserade av.

Klara Andersson Johan Dahlquist
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.