Nyheter i mobilen, en nyhet?

En kartläggning av svensk dagspress närvaro i mobila tjänster

thumbnail of 757-1

Titel Nyheter i mobilen, en nyhet? – En kartläggning av svensk dagspress närvaro i mobila tjänster. Författare Frida Eriksson och Hanna Tomic Uppdragsgivare Dagspresskollegiet Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vt – 2011 Antal ord 19 943 Syfte Kartlägga vilken närvaro svensk dagspress har i mobila tjänster. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material En kartläggning av det totala utbudet av mobila tjänster, samt två olika innehållsanalyser varav en koncentrerar på utformning, utseende och funktioner och den andra på nyhetsinnehåll, urval och värdering. Huvudresultat Drygt 44 procent av svensk dagspress har i dagsläget en mobilsajt, 24 procent iPhoneapp och 12 procent androidapp. Dock är det fler tidningar som närvarar än vad som finns av mobila tjänster, vilket innebär att fler än en tidning kan stå bakom en mobilsajt eller app. Få tidningar har alla tre tjänsterna i sitt utbud och de flesta som enbart har en tjänst har då mobilsajt. De tre största ämnesområdena i nyhetsinnehållet är politik/samhälle, olyckor/brott och sport. En skillnad kan ses i androidapparna både gällande innehåll samt nyhetsordning. Tidningarna har även anpassat ett varierat utbud av funktioner till mobilen som ett multifunktionellt verktyg. Söktjänster är vanligast förekommande. Interaktion är ett utbrett fenomen då 84 procent i mobilsajterna, 85 procent i iPhoneapparna och 80 procent i androidapparna använde sig av interaktion. De dominerande interaktionsformerna är tipsa och blogg.

Frida Eriksson Hanna Tomic
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.