Samverkan för att hitta en utväg

En kvantitativ studie av kommunikationen i kvinnofridsfrågor mellan myndigheter i Skaraborg

thumbnail of 709-1

Titel Samverkan för att hitta en Utväg Författare Malin Westmark och Åsa Borg Kurs Uppdrag Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Undersöka hur kommunikationen fungerar mellan Utväg och dess kontaktpersoner ur ett mottagarperspektiv. Handledare Ulrika Andersson Termin Höstterminen 2009 Syfte Att titta på hur kommunikationen fungerar mellan Utväg och dess kontaktpersoner. Metod och material Kvantitativ enkätstudie med de 41 kontaktpersoner som ingår i Utvägs nätverk. Huvudresultat Med hjälp av en enkät har vi undersökt hur kommunikationen fungerar mellan Utväg och deras kontaktpersoner. Resultaten visar att kommunikationen i dagsläget inte är tillfredställande. Detta resulterar i brister på kunskap inom kvinnofridsfrågor och problem att definiera uppdraget. För att råda bot på problemen bör Utväg ha en kontinuerlig kommunikation med kontaktpersonerna. Detta kan förbättras genom en uppdaterad e-postlista samt införande av nyhetsbrev. En fungerande kommunikation resulterar också i en effektivare organisation.

Åsa Borg Malin Westmark
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.