Stimulerande läsning?

en studie om musikskaparnas syn på Stim-magasinet

thumbnail of 778-1

Titel Stimulerande läsning? – en studie om musikskaparnas syn på Stim-magasinet Författare Johan Malmberg Uppdragsgivare Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2011 Handledare Jan Strid Antal ord 14 485 Syfte Att undersöka vad Stim-magasinet kan betyda för musikskaparna Metod Kvalitativ metod, personliga djupintervjuer Huvudresultat Stim-magasinet skapar en ”vi-känsla”, samtidigt som det också förmedlar en positiv bild av Stim. Innehållsmässigt är däremot Stim-magasinet, enligt de intervjuade musikskaparna, ointressant. Musikskaparna anser att Stim-magasinet blivit mer allmänt inriktat på musik och tappat fokus på musikskapande och upphovsrätt, vilket gör att tidningen inte känns ändamålsenlig. Musikskaparna efterfrågar en djupare journalistik som riktar in sig mer på just musikskapande och upphovsrätt. Stim-magasinet spelar, i och med bristen på upphovsrättsligt material, inte heller någon större roll för upphovsrätten i sig.

Johan Malmberg
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.