Ungdomar tycker att museer är tråkiga, eller?

En studie om ungdomars attityder gentemot museer, vad de drömmer om att sei ett framtida designmuseum och hur det kan presenteras

thumbnail of 777-1

Titel: Ungdomar tycker att museer är tråkiga, eller? Författare: Susanne Jansson och Madeleine Thyrsson Uppdragsgivare: Röhsska Designmuseum Kurs. Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Malin Sveningsson Antal ord: 18356 Syfte: Att undersöka och få en förståelse för hur museum kan presentera och utforma sina utställningar så de upplevs attraktiva av ungdomar. Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer Material: Analys av djupintervjuer med åtta ungdomar i femtonårsåldern från olika högstadieskolor runt om i Göteborg Huvudresultat: Ungdomarna har en något negativ uppfattning om begreppet museum. När det gäller deras erfarenhet och uppfattning om att besöka museer har de en något mer positiv uppfattning. Bland respondenterna är det inte alla som är positiva till interaktion, men flertalet tycker att det är kul. Under besöket är det flera av respondenterna som föredrar en guide, men några vill allra helst uptäcka museet och utställningarna på egen hand. Ungdomarna anser sig ovetande inom området design och har svårt att uttrycka vad de vill se på museet i framtiden. Av de förslag som nämns, vill fler tjejer se objekt inom området mode. En klar majoritet av ungdomarna efterlyser i utställningarna fler jämförelser mellan då- och nutid och gärna föremål som är annorlunda och som sticker ut.

Susanne Jansson och Madeleine Thyrsson
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.