Vem är JanDirekt?

- en studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellan medarbetare och ledning

thumbnail of 690-1

Titel Vem är JanDirekt? – en studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellan medarbetare och ledning Författare Kristina Berg och Åse Bergdahl Uppdragsgivare Informationsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet. Termin Vårterminen 2009 Handledare Josefine Sternvik Sidantal 44 Syfte Syftet med studien är att analysera funktionen JanDirekts utformning och användbarhet, samt dess effekter ur ett organisationsperspektiv. Metod Kvantitativ enkätstudie utförd digitalt genom mejlutskick. Material Resultat av en enkätundersökning, riktad till ett utsnitt av alla SU:s medarbetare samt de medarbetare som ställt frågor i JanDirekt. Huvudresultat Utifrån enkätsvaren kan vi med en relativt stor säkerhet säga att JanDirekt har påverkat den informella kommunikationen mellan medarbetarna, i form av att diskussioner uppkommit kring frågor och svar i funktionen. I undersökningen kan ingen skillnad på känslan för samhörigheten och identifieringen med SU som ett enda stort sjukhus urskiljas mellan de som använder JanDirekt och de som inte gör det. Det finns inget som tyder på att JanDirekt har synliggjort ledningen och minskat avståendet mellan ledningen och medarbetarna i organisationen. Men de flesta är positivt inställda till funktionen och tycker att den behövs, vilket kan tyda på att den har potential att förbättra kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna.

Kristina Berg Åse Bergdahl
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.