Magasin producerade av journaliststudenter på JMG

Sedan 2018 produceras de flesta magasin enbart på nätet

Björk v15
Kontext v15
Void h14
Villebråd h14
Spets h14
Dummy v14
Crescendo v14
Ideal v14
Klimax h13