Magasin producerade av journaliststudenter på JMG

Sedan 2018 produceras de flesta magasin enbart på nätet

Sinnet h17
Naken v17
G’luck v17
Snack h16
Fish Amok h16
Dunkel v16
Element v16
Suedi h15
Ark h15