Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
269
Jererimson Okema-Opira
vt97
268

En kartläggning av verksamheten kring utlandsinformation för ungdomar under våren 1997

Catharina Fjelkner
vt97
266

Utvald europeisk huvudstadspress rapporterar om EU 3-9 februari 1997

Elisabeth Karlson
vt97
265

en kvalitativ innehållsanalys av en situationskomedi

Pia Hedlund
vt97
264

En målgruppsanalys om göteborgarnas villkor för källsortering och kompostering hösten 1996

Karin Engberg
vt97
263

En studie av nationalismen i svenska journalfilmer

Anna-Maria Johansson
vt97
261
Agneta Blocksjö, Tomas Pettersson
vt97
258
Niclas Landgren, Juha Magnusson
vt97
254
Åsa Andersson, Helena Olsson
vt97
233
Carin Johansson, Charlotta Petersson, Christina Törnkrantz
ht96
228
Ulrika Forssell
ht96
216
Björn Ljungberg
ht96
213
Karin Allergren, Sofia Zetterman
ht96
211
Sophie Krabbe, Cecilia Trollby
vt96
210
Therese Wieselqvist
vt96