Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
294

en kampanjeffektmätning

Jens Holmer, Martin Rydehn
vt98
293

En kvantitativ undersökning om pressens behandling av steriliseringsdebatten

Alice Brax, Henrik Mortensen
vt98
292

Om svensk förhistoria och arkeologi i Göteborgs-Posten

Magnus Rydberg
vt98
291

Implementerings- och kommunikationsprocessen

Anna Strand, Åsa Svensson
vt98
290

En kvalitativ analys av hur Stena Lines förebyggande information om krisberedskap uppfattas av de extraanställda

Malin Baeza, Elin Krusell
vt98
289

en studie om SVT:s satsningar på samhällsprogram riktade mot "Unga vuxna"

Petra Johansson, Siri Skaalmo
vt98
279
Karin Kristenson, Hanna Spiess
ht97
269
Jererimson Okema-Opira
vt97
268

En kartläggning av verksamheten kring utlandsinformation för ungdomar under våren 1997

Catharina Fjelkner
vt97
266

Utvald europeisk huvudstadspress rapporterar om EU 3-9 februari 1997

Elisabeth Karlson
vt97
265

en kvalitativ innehållsanalys av en situationskomedi

Pia Hedlund
vt97
264

En målgruppsanalys om göteborgarnas villkor för källsortering och kompostering hösten 1996

Karin Engberg
vt97
263

En studie av nationalismen i svenska journalfilmer

Anna-Maria Johansson
vt97
261
Agneta Blocksjö, Tomas Pettersson
vt97
258
Niclas Landgren, Juha Magnusson
vt97
254
Åsa Andersson, Helena Olsson
vt97
253
Patrik Brännström, Fredrik Jeppsson
vt97